Noticias de la cofradía de Celeiro

Orde do 23 de setembro de 2019.- Convocatoria de axudas para familiares de falecidos no mar durante o ano 2019

Esta orde ten como obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria da concesión das axudas destinadas
a atender, dalgún xeito, as necesidades das persoas que se atopen en situación de viuvez ou análoga, ou orfandade,
como consecuencia dos falecementos acontecidos en accidentes sufridos pola frota ou tripulantes galegos durante o
ano 2019.

Leer más →

Actualización de cualificaciones profesionales: entre ellas la Pesca de Bajura.

Se remite la Orden PCI/932/2019, sobre la actualización de cualificaciones profesionales: operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura, así como la navegación en aguas interiores y próximas a la costa.

Les facilitamos a continuación el enlace para obtener la documentación que se menciona en esta circular y que debido a su volumen no se adjunta:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/13/pdfs/BOE-A-2019-13048.pdf

Leer más →

Recortes de prensa que hacen eco del proyecto "Upcycling the Oceans" que recurpera basura del fondo marino.

Adjuntamos recortes de prensa de todo el país donde pueden observar como cada vez más puertos gallegos se suman al proyecto Upcyciling the Oceans, impulsado por la Fundación Ecoalf y Ecoembes, que trata de recuperar la basura del fondo marino para crear tejido. 

Sin duda, la incorporación de nuevos puertos en Galicia a esta iniciativa es una fantástica noticia que muestra el compromiso de los gallegos con los entornos marinos que les rodean.

 

Leer más →

Creación de escolas infantís 0-3 no marco do programa Feder Galicia 2014-2020

Para o seu coñecemento e información, achégaselles, no arquivo que se xunta, á Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento BS403D).

Leer más →

Proxecto Colectivo de Coxestión nos ámbitos territoriais das confrarías de O Vicedo e Celeiro (PE209C-2018F-039)

Xuntamos cartaz exposto no taboleiro da Confraría de Pescadores de Celeiro, co título do proxecto colectivo das confrarías de pescadores de Celeiro e O Vicedo, importe da axuda e obxetivo do mesmo.

Os obxetivos do proxecto sobre a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecositemas, así como o fomento da sensibilización ambiental, foron acadados na súa totalidade.

O proxecto foi desenrolado co apoio financierio da Unión Europea.

Leer más →

Colaboración en enquisas para a elaboración dun Plan Estratéxico da Pesca Artesanal en Galicia.

Xuntamos escrito recibido da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica referente á elaboración
dun Plan Estratéxico da Pesca Artesanal.
 
Como traballo previo a Consellería contrata á consultoría “Sinerxia Plus Consultora SLU” para a elaboración dun
cuestionario ao que tendes acceso a través do enlace:
 
 
Solicitase a máxima difusión e participación na enquisa telemática para acadar a máxima información posible do sector
pesqueiro artesanal.
 
 
 
Escrito enviado pola Directora Xeral De Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez Moreda:
 
O motivo da presente é o de informar de que a Consellería do Mar, a través da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e
Innovación Tecnolóxica, está a desenvolver o proxecto de elaboración dun Plan Estratéxico da Pesca Artesanal a través
do cal se pretende a partir da situación actual desta actividade, tan importante para o noso sector, establecer prazos e
actuacións concretas que nos permitan chegar a uns obxectivos claros, realistas e compartidos por todos.
 
Para poder definir estes obxectivos é imprescindible que a definición da estratexia se faga de forma participativa e se
teña en conta aos distintos axentes que interveñen en esta actividade; polo tanto sobra resaltar a importancia que nesta
recompilación de información teñen as Confrarías de Pescadores.
 
Para isto, necesitamos que dende as Confrarías de toda Galicia, colaboraren coa empresa que está a realizar este traballo,
“Sinerxia Plus Consultora, SLU” , que se poñerá en contacto con vós para que a través da web, tanto o maior número posible
de asociados ás confrarías de Galicia cubran unha sinxela enquisa.
 
Agradecendo de antemán a vosa colaboración,
 
Santiago de Compostela,
 
 

Leer más →