Noticias de la cofradía de Celeiro

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “EQUIPAMENTOS 2022” NO PORTO DE CELEIRO

                                             

DENOMINACIÓN PROXECTO:   EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022

ENTIDADE BENEFICIARIA:  CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “RECINTO DE CAIXAS” NO PORTO DE CELEIRO

                                          

 

DENOMINACIÓN PROXECTO:   “RECINTO DE CAIXAS

Leer más →

La Consellería do Mar concedió a la Cofradía de Celeiro ayudas por valor de casi 800.000,00€ en proyectos colectivos.

LA CONSELLERÍA DO MAR CONCEDIÓ A LA COFRADÍA DE CELEIRO AYUDAS POR CASI OCHOCIENTOS MIL EUROS PARA PROYECTOS COLECTIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAETRUCTURAS DE LOS PUERTOS PESQUEROS.

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2022 LA ADMINISTRACIÓN PESQUERA INVERTIRÁ EN CELEIRO ALREDEDOR DE MILLÓN Y MEDIO DE EUROS.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar concedió a la Cofradía de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro ayudas por valor de casi ochocientos mil euros, en base a la normativa de ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, lonjas, lugares de desembarque, eficiencia energética, protección del medioambiente, seguridad… de los productos desembarcados de la pesca.

Leer más →

Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos para equipamentos: máquina lava-caixas e barredora

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTIAGO APOSTOL" DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

A Consellería do Mar concedeulle á Confraría de Pescadores "Santiago Apóstolo" de Celeiro (NIF G27008820), unha axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda.

I. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos

Leer más →

Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos para construcción dun recinto de caixas

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “RECINTO DE CAIXAS” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTIAGO APÓSTOL" DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

A Consellería do Mar concedeulle á Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (NIF G27008820 ), unha axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda.

I. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos

Leer más →

R.D. 528/2022 por el que se modifica el R.D. 1173/2015, relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.

Les anexamos copia del mencionado Real Decreto

Leer más →