Noticias de la cofradía de Celeiro

Provisión dunha praza de administrativo na Confraría de Celeiro - Puntuación Fase 1ª - Proba de coñecementos

Relación  da puntuación  na  FASE  1ª - Proba escrita de coñecementos.

 

Nome                                                                      Puntuación        .
 
CALVO TORQUEMADA, EVA MARÍA                     23 puntos
CANOURA CALZADO, ANA CRISTINA                  38 puntos
CORA LÓPEZ, MARÍA JESÚS                                 no presentada
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, ALICIA ISABEL                  23 puntos
MONTES POMBO, SANDRA                                 19 puntos
POLO AGUIRRE, MARÍA LUISA                              no presentada
VÁZQUEZ GARCÍA, CARMEN MARÍA                     9 puntos
 

Leer más →

CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE CELEIRO - Medalla de Oro del Concello de Viveiro

Viveiro reconoce a la Cofradía de Pescadores con su Medalla de Oro.

La Cofradía de Pescadores de Celerio recibió la medalla de la muy noble y muy leal Ciudad de Viveiro, como homenaje por su centenario y a su intensa labor, en un acto que reunió a diversas autoridades. El Conselleiro do Mar, la subdelegada del Gobierno y la alcaldesa de Viveiro alabaron la trayectoria dle pósito y su contirbución al municipio.

 

Leer más →

Provisión dunha praza de administrativo na Confraría de Pescadores de Celeiro - Puntuación Fase de Méritos

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de administrativo para a sección de orientación da Confraría de Pescadores Santiago Apostolo de Celeiro, de conformidade coa base oitava “Admisión de Aspirantes”, dase publicidade da lista definitiva de admitidos:

Relación  de  admitidos  e  puntuación  na  FASE  DE  MÉRITOS

 

Leer más →

XXVII JORNADAS TÉCNICAS DE PESCA - VIDEOS DE LAS PONENCIAS EN INTERNET

 

Adjuntamos los distintos enlaces donde pueden consultar y visualizar las ponencias de la XXVII edición de las Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro, que se desarrollaron los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2023.

 

Leer más →

CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE CELEIRO - Enlaces páginas web de la efeméride

Enlaces donde se pueden ver artículos y videos de diferentes medios de comunicación y redes sociales donde hacen referencia al Centenario de la Cofradía de Pescadores "Santiago Apóstol" de Celeiro (1923-2023)

 

https://twitter.com/grupoarbulu/status/1729062401314795957

Leer más →

Orden 16/10/23: Bases reguladoras de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros.

Achegamos a ORDE do 16 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a segunda convocatoria para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, da calidade e do incremento do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa) (código de procedemento PE209G), publicada hoxe no DOG.

Leer más →