Noticias de la cofradía de Celeiro

Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos para equipamentos: máquina lava-caixas e barredora

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTIAGO APOSTOL" DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

A Consellería do Mar concedeulle á Confraría de Pescadores "Santiago Apóstolo" de Celeiro (NIF G27008820), unha axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda.

I. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos

Leer más →

Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos para construcción dun recinto de caixas

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “RECINTO DE CAIXAS” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES "SANTIAGO APÓSTOL" DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

A Consellería do Mar concedeulle á Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (NIF G27008820 ), unha axuda para o proxecto colectivo, cos requisitos e condicións que a seguir se sinalan, e a cuxo cumprimento se compromete o beneficiario coa aceptación da axuda.

I. Requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos

Leer más →

R.D. 528/2022 por el que se modifica el R.D. 1173/2015, relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.

Les anexamos copia del mencionado Real Decreto

Leer más →

LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE.- Instrucciones descartes DEA

LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

La Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha Contra la Pesca Ilegal de la Secretaría General de Pesca quiere recordarles la obligación y la importancia de declarar los descartes realizados en cada marea y de seleccionar los motivos de descarte adecuados en cada caso.

Como saben, ningún descarte declarado será computado contra sus cuotas y no afectará en ningún caso a éstas. Se trata de declaraciones de carácter informativo y con intención de llevar un registro de las especies y cantidades descartadas en cada caladero, para poder analizar y tomar medidas que se adecúen a cada realidad, como por ejemplo el aumento de la cuota de minimis asignada si fuera necesario. Por ello el registro de los descartes a nivel global es una práctica que beneficia a la flota y sus intereses.

Leer más →

Xornada 8 de xullo. Sede Fed Galega de Confrarías Evento final presentacion resultados proxecto CLOCK

Recordamos a xornada do día 8 de xullo en horario de 10:30 a 12.00 na sede da Federación como exposición de conclusión do proxecto CLOCK sobre a adaptabilidade do sector pesqueiro os impactos do cambio climático da Universidade de Vigo

Na xornada se prevé a asistencia do Director Xeral de Pesca da Consellería do Mar e representante da Dirección Xeral de Desenvolvemento co que se considera interesante a maior participación do sector posible.

 

Leer más →

Publicación en el BOE del R.D. 502/2022, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.

Adjuntamos publicación del RD 502/2022 de fecha 27 de junio de 2022 por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales.

Leer más →