Noticias de la cofradía de Celeiro

CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE CELEIRO - Enlaces páginas web de la efeméride

Enlaces donde se pueden ver artículos y videos de diferentes medios de comunicación y redes sociales donde hacen referencia al Centenario de la Cofradía de Pescadores "Santiago Apóstol" de Celeiro (1923-2023)

 

https://twitter.com/grupoarbulu/status/1729062401314795957

Leer más →

Orden 16/10/23: Bases reguladoras de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros.

Achegamos a ORDE do 16 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a segunda convocatoria para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, da calidade e do incremento do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa) (código de procedemento PE209G), publicada hoxe no DOG.

Leer más →

Bases para a provisión dunha praza de administrativo na sección de orientación da Confraría de Pescadores de Celeiro.

A Confraría de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro, por acordo do Cabildo e ratificado pola Xunta Xeral con data do 30 de setembro de 2023, convoca unha praza de administrativo para a sección de orientación da Confraría, de conformidade coas seguintes bases reguladoras que xuntamos neste anuncio.

Leer más →

Modificación Real Decreto ayudas a las OPPs de la Pesca

Se ha publicado el Real Decreto 786/2023, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases reguladoras de ámbito estatal, y por el que se modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de productos pesqueros, y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
 
Acompañamos copia de este Real Decreto.

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS: ACTUACIÓNS EDIFICIO NAÚTICO PESQUEIRO DE CELEIRO