Noticias de la cofradía de Celeiro

Axudas a proxectos colectivos financiados polo FEMP para a recollida de residuos mariños

Informamos da publicación no DOG núm. 12, do 19 de xaneiro de 2022, da ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F).

Pódese acceder a mesma a través do seguinte enlace : Orde DOG Mércores, 19 de xaneiro de 2022 (xunta.gal)

Leer más →

Ampliación de atribucións como primer oficial de ponte

Xunto achegamos información remitida pola FPCP de Lugo relativo ao CURSO DE AUMENTO DE ATRIBUCIÓNS DE PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE (Curso Ponte de 80 horas) que se vai a celebrar próximamente a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro-Consellería do Mar (Xunta de Galicia).

Este curso é necesario para poder habilitar os patróns costeiros polivalentes para ir de primeiros oficiais en barcos no que o mando o ostente un patrón de litoral 

Esta posibilidade débese a publicación o pasado 18 de decembro de 2021 da Orden APA/1413/2021, de 26 de decembro, pola que se desenrola en relación co título de Patrón Costeiro Polivalente, o artigo 8.2 f) do Real Decreto 36/2014, de 24 de xaneiro, polo que se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro

Leer más →

Intemares Caladeros Limpios

Consulta on-line Documento marco Pesca de Basura

Tras las reuniones sectoriales celebradas entre julio y septiembre de 2021, el proyecto INTEMARES Caladeros Limpios ha elaborado el primer borrador de Documento de Criterios Generales para la Pesca de basura y abre un periodo de participación en forma de consulta on-line hasta el 15 de febrero de 2022.

Para participar es necesario leer el documento adjunto y rellenar el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/Gh3QT14G41

 

Leer más →

Sustitución o modernización de motores de barcos de hasta 24 m. y otras cuestiones.

Se han publicado 3 Reglamentos para aplicar el Reglamento 2021/1139 FEMPA. Les facilitamos los vínculos en los que pueden descargarlos.

1.- Sustitución o modernización de un motor principal o auxiliar de un buque de pesca de hasta 24 metros de eslora total:

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/46BOE.es - DOUE-L-2022-80036 Reglamento de Ejecución (UE) 2022/46 de la Comisión de 13 de enero de 2022 por el que se aplica el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, en lo que respecta a la determinación de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y a la especificación de elementos metodológicos para determinar el esfuerzo pesquero normal de los buques de pesca.

Leer más →

Posición del sector pesquero ante la energía eólica en defensa del sector pesquero y Cuestionario sobre la PPC y la OCM

El avance de la energía eólica en la costa afectará a la ordenación pesquera, de un modo importante, en los próximos 10 años.

El sector pesquero del Cantábrico y Noroeste ya se ha posicionado. Los principios en que se asientan pueden ser de aplicación a todo el caladero nacional y ya se ha constituido un grupo de eólica con todo el litoral español. En la página electrónica de esta Federación pueden obtener copia de los documentos más importantes:

MANIFESTO DE BURELA EN DEFENSA DEL SECTOR PESQUERO DEL CANTÁBRICO – NOROESTE – Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (fncp.eu)

Leer más →

“MARIÑEIROS POR UN DÍA: O MAR NUN CLIC” (GALP1-164)

Xunto achegamos as distintas resolucións da Consellería do Mar polas cales se concederon subvencións en efectivo, minoracións, modificacións e prórrogas ao proxecto denominado MARIÑEIROS POR UN DÍA: O MAR NUN CLIC (GALP-1-164) a Confraría de Pescadores de Celeiro, o cal tiña por obxetivo "o fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior, dependentes da pesca e a acuicultura, incluindo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores de economía marítiima". "Así como o fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluido o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo"

data: 23/07/2020

Resolución da Consellería do Mar pola que se concede unha axuda ao aberio das estratexias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" (GALP1-164) presentado pola confraría de pescadores de Celeiro.

Leer más →