Noticias de la cofradía de Celeiro

Actualización de Certificados de suficiencia na EONP de Ferrol

Xunto os cursos que se van a realizar na EONP de Ferrol de Actualización de FBS e BNR para o coñecemento dos asociados. Recordar que hai un período de prematrícula e que se ten que realizar a través da sede electrónica.

Xúntase tamén as solicitudes dos tres cursos máis demandados.

A maiores van a realizar un cursos de FBS completo (para a xente que non o teña) dende o día 2 ao 13 de maio do 2022 (xunto solicitude) e outro de Actualización de Contra Incendios Avanzado o día 19 de maio do 2022.

Leer más →

Axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e mellora da eficiencia enerxética.

Informamos da publicación no DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022, da ORDE do 4 de xaneiro de 202 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento (PE209G)

Pódese acceder a Orde a través do seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0427-050122- 0005_gl.pdf

Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores.

Leer más →

Axudas a rexeneración de especies de interese marisqueiro

Informamos da publicación no DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022, da ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

Pódese acceder a Orde a través do seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0427-050122- 0001_gl.pdf

Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector.

Leer más →

Automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para reconocer determinadas prestaciones del ISM

Les remitimos copia de la Resolución de 17 de enero de 2022, del Instituto Social de la Marina, que regula la automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para reconocer determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El ISM tramitará y resolverá automatizadamente las siguientes prestaciones:

a) Jubilación contributiva a través de PRESMAR.

Leer más →

Orden 28/12/2021 pola que se establecen as bases para a concesión de axudas que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros

Comunicamos a publicación no DOGA núm. 15 , do luns 24 de xaneiro de 2022, da ORDE do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2022 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E e PE120F).

As axudas terán como finalidade realizar investimentos que:

-Limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies. (PE120A)

Leer más →

Videos de las conferencias de la XXV edición de las Jornadas de Pesca en Celeiro

VIDEOS con la grabación de las ponencias de la XXV Edición de las Jornadas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro. (pulsando los enlaces que adjuntamos podrán acceder al contenido integro de las Ponencias de la efeméride del XXV Aniversario del simposio pesquero celebrado en el Puerto de Celeiro. Acto de difusión y divulgación ORGANIZADO por Puerto de Celeiro SA, a través de su OPP-77, con la coordinación de la Cofradía de Pescadores de Celeiro y la financiación de la Xunta de Galicia y la U.E. a través del FEMP)

Desde la página Web se puede acceder al contenido de las Jornadas

https://www.youtube.com/watch?v=6Ubh6T2cvH8

Leer más →