Noticias de la cofradía de Celeiro

Normativa cambio puerto base : R.D. 1035/2017 y modificación R.D. 1549/2009

R.D. 1035/2017, establecimiento y cambio de puerto base y modificación del R.D. 1549/2009, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca (UE)

Leer más →

Recuperación e posta en valor dos fondos históricos da Confraría de Pescadores de Celeiro

A Consellería do Mar concedeu unha axuda ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Recuperación e posta en valor dos fondos documentais históricos da Confraría de Pescadores Santiago Apóstolo de Celeiro", con código GALP1-053, presentado pola Confraría de Pescadores de Celeiro perante o Grupo de Acción Local A Mariña Ortegal (GALP1), no marco do Programa Opereativo do FEMP.

Leer más →

Ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas urgentes del trabajo

Ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas urgentes del trabajo. BOE nº 257, miércoles 25 de octubre de 2017.

Leer más →