Noticias de la cofradía de Celeiro

PROXECTO COLECTIVO “SEGURANZA NO TRABALLO EN CELEIRO”

XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO

“SEGURANZA NO TRABALLO EN CELEIRO” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820)

PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA SEGURIDADE E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE DOS

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTO HIDROLIMPEZA ”

XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO

“EQUIPAMENTO HIDROLIMPEZA ” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA SEGURIDADE E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE DOS PRODUTOS

Leer más →

“IMPLANTACIÓN DE MELLORAS NA CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARISQUEIROS” (GALP1-161) - RESOLUCIÓN E MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN

Xuntamos a Resolución da Consellería do Mar pola que se concede unha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Implantación de melloras na conservación dos recursos marisqueiros" (GALP1-161)

Xuntamos tamén a modificación desta resolución da Consellería do Mar donde se resolve a aprobación cun reaxuste de anualidades ata o 31 de marzo de 2021.

Leer más →

“MARIÑEIROS POR UN DÍA: O MAR NUN CLIC” (GALP1-164)

Xuntamos a Resolución da Consellería do Mar pola que se concedeunha axuda ao aberio das estratexias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" (GALP1-164) presentado pola confraría de pescadores de Celeiro.

Leer más →

Cursos nos portos de Galicia - Actualizados

Enviamos lista actualizada de Cursos de Formación en Portos para o ano 2020.

Leer más →

Proxecto de Orden de Cetáceos

Xuntamos o borrador da Orde pola que se establecen medidas en relación coas actividades pesqueiras para protección e conservación de cetáceos.
 
O obxecto desta orde é o de establecer medidas en relación coa actividade pesqueira o fin de protexer as diferentes especies de cetáceos.
 
Nos vindeiros días esperase a publicación do proxecto de Orde na web do Ministerio, iniciándose deste modo o procedemento de tramite de audiencia
publica. No momento da publicación na páxina web indicarase o prazo máximo para presentar observacións, prevese que este prazo remate o 17
de agosto de 2020.
 

Leer más →