Noticia: Xornada informativa para a divulgación do Proxecto de mellora e xestión dos recursos mariños nas confrarías de Celeiro e O Vicedo


Agregada el 11/6/2021, modificada por última vez el 11/6/2021.


XORNADA INFORMATIVA

 

                     

 

 

 

 

 

Salón de actos da Confraría de Pescadores de Celeiro

 

 

PROXECTO DE COXESTIÓN NOS ÁMBITOS TERRITORIAIS DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES DE CELEIRO E O VICEDO

(PE209C-202F-014)

 

 

OBXETIVO: CONTRIBUIR A RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE MARIÑA A TRAVÉS DUNHA MELLOR XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS E OS SEUS ECOSISTEMAS, ASÍ COMO O FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

......

 

RESULTADOS

- SEGUIMENTO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA LEVADA A CABO NAS ENTIDADES PARTICIPANTES NO PROXECTO.

- ELABORACIÓN E SEGUIMENTO DOS PLANS DE XESTIÓN DE AMBAS ENTIDADES.

- SEGUIMENTO DOS HABITATS, DAS POBOACIÓNS, E DAS ESPECIES EXPLOTADAS MEDIANTE PLANS DE EXPLOTACIÓN.

- SEGUIMENTO DA "CPUE" DIARA.

- EMPREGO DOS DESCRITORES DA "DMEM".

- CONTRIBUCIÓN Á VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA.

- VIXILANCIA E CONTROL NOS ÁMBITOS TERRITORIAIS DAS ENTIDADES PARTICIPANTES.

- SEGUIMENTO E CONTROL DOS RECURSOS.

- INFORMACIÓN E CONTACTO DIRECTO CO SERVIZO DE GARDACOSTAS.