Noticia: Bases para a provisión dunha praza de administrativo na sección de orientación da Confraría de Pescadores de Celeiro.


Agregada el 27/10/2023, modificada por última vez el 27/10/2023.


A Confraría de Pescadores “Santiago Apóstol” de Celeiro, por acordo do Cabildo e ratificado pola Xunta Xeral con data do 30 de setembro de 2023, convoca unha praza de administrativo para a sección de orientación da Confraría, de conformidade coas seguintes bases reguladoras que xuntamos neste anuncio.

ANEXO I. SOLICITUDE
Descargar .docx →
BASES PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA
Descargar .pdf →