Noticia: Resolución Anchoa Zona-8ª CNW


Agregada el 28/2/2023, modificada por última vez el 28/2/2023.


Xuntamos a Resolución do 24 de febreiro de 2023 da Secretaría Xeral de Pesca, polo que se establecen medidas de ordenación da pesqueira da anchoa (Engraulis encrasicolus) na zona CIEM 8 en 2023.

- As normas desta resolución son de aplicación as embarcacións censadas na modalidade de cerco do Cantábrico e Noroeste.

- A pesqueira dará comezo a partir da 00:00 horas do 1 de marzo e finalizará as 00:00 horas do 30 de novembro, con posterioridade a esta data e cara a campañas posteriores a pesqueira permanecera pechada ata nova resolución de apertura.

- Establécense os seguintes topes de captura e desembarco:

Durante o primeiro semestre Mes de marzo:

• 8.000 Kg. Buque/día para as embarcacións de mais de 120 Gts ou que teñan enrolados 12 ou máis tripulantes.

• 6.400 Kg. Buque/día para as demais embarcacións.

Meses de abril, maio e xuño

• 10.000 Kg. Buque/día para as embarcacións de mais de 120 Gts ou que teñan enrolados 12 ou máis tripulantes.

• 8.000 Kg. Buque/día para as demais embarcacións

Durante o segundo semestre do 1 de xullo o 30 de novembro os topes de capturas serán 5.000 e 4.000 kg/barco/día para cas un dos grupos de embarcacións definidos anteriormente.

Resolucion ANE 8 CNW_2023_FIRMADA
Descargar .pdf →