Noticia: Tope de xurelo para artes menores na zona 8C


Agregada el 19/1/2023, modificada por última vez el 19/1/2023.


Xuntamos a Resolución do 18 de xaneiro de 2023 da Secretaria Xeral de Pesca pola que se establecen disposicións adicionais de ordenación para o xurelo da zona CIEM 8C, para os buques censados en outras artes distintas ao arrastre e ao cerco no caladoiro Cantábrico e Noroeste.

No anexo figura o reparto provincial da cota de xurelo 8C para a modalidade de outras artes distintas ao arrastre e ao cerco do caladoiro Cantábrico e Noroeste, para a provincia de A Coruña corresponderían 62.812 Kg e para a provincia de Lugo 3.864 Kg

Establécese un tope de 30 Kg/barco/semana, lembramos que o STOCK JAX/08C é unicamente para capturas accesorias.

Esta Resolución publicada no DOG nº 18, o sábado 21 de xaneiro, entra en vigor o día 23 de xaneiro de 2023 ata o 31 de decembro de 2023. 

CC 22 - BOE RESOLUCION JUREL DISTINTOS ARRASTRE Y CERCO 8C
Descargar .pdf →