Noticia: Resolución reparto cuotas especies profundas 2023


Agregada el 03/1/2023, modificada por última vez el 03/1/2023.


Xuntamos a Resolución do 30 de decembro de 2022 da Secretaría Xeral de Pesca pola que se distribúe a cota de España 2023 de ollomol (besugo, Pagellus bogaraveo), SBR/678; castañeta macho (alfonsino Beryx spp), ALF/3X14 e de peixe sabre negro ( sable negro, Aphanopus carbo), BSF/8910, entre as flotas do caladoiro nacional (zonas 8c e 9a) e as flotas que operan nas augas da NEAFC, e se establecen medidas de ordenación da pesqueira.

Os kgs de cota para repartir no ano 2023:

OLLOMOL SBR 678................................ 84.000

CASTAÑETA MACHO ALFX14............... 40.000

SABRE NEGRO BSF8910.......................  6.000

 

Establécense os seguintes topes de captura diarios:

• Ollomol (SBR/678):

- Unidade xestión 1:

Palangre de fondo: 70 kg/buque/día

Volanta, arrastre de fondo y artes menores: 50 kg/buque/día

- Unidade xestión 2: 20 kg/buque/día

• Castañeta macho (ALF/3X14):

- Unidade xestión 1: 10 kg/buque/día

- Unidade xestión 2: 20 kg/buque/día

• Sabre negro (BSF/8910): 50kg/buque/día

 

Unidade de xestión 1 (zonas CIEM 8c y 9a, caladoiro nacional)

Unidade de xestión2 (resto de zonas de pesca CIEM incluídas no stock correspondente)

A presente Resolución surte efecto durante toda a campaña de pesca 2023, dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro

Resolucion reparto y topes Especies profundas 2023_FIRMA.DApdf
Descargar .pdf →