Noticia: Inicio de la pesquería de la caballa unicamente para capturas accesorias con artes distintas de arrastre y cerco.


Agregada el 21/12/2022, modificada por última vez el 21/12/2022.


Xuntamos a Resolución do 23 decembro de 2022, da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira de xarda (Scomber scombrus) das zonas 8C e 9A en 2023, para os buques da flota de outras artes distintas de arrastre e cerco do caladoiro Cantábrico Noroeste.

Dita resolución resolve o inicio da campaña da pesqueira da xarda para o ano 2023 as 00:00 horas do 1 de xaneiro de 2023, unicamente para capturas accesorias, e para todos os barcos de outras artes diferentes ao arrastre e o cerco.

A captura de mais de un 20 % de xarda, respecto ao total das capturas da marea será considerada como pesca dirixida. 

Resolución inicio pesca accesoria caballa otras artes 2023_FIRMADA
Descargar .pdf →