Noticia: Ley de ordenación do litoral de Galicia


Agregada el 21/12/2022, modificada por última vez el 21/12/2022.


Informamos que se encontra sometida ao proceso de información pública, polo prazo de un mes contado dende o día de maña (20 de decembro de 2022), o anteproxecto de Lei de ordenación do litoral de Galicia.

Pódese consultar o anteproxecto no seguinte enlace: https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/en-prazo-de-envio-de-suxestions

Pódense enviar as posibles alegacións a través do e-mail: reximexuridico.cmatv@xunta.gal ou ben mediante a presentación de escrito dirixido Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tamén se poden remitir suxestións a través do formulario disposto para este fin no enlace do portal de transparencia da Xunta de Galicia.

Anuncio lei do litorall
Descargar .pdf →