Noticia: AXUDAS REM


Agregada el 21/12/2022, modificada por última vez el 21/12/2022.


Informamos da publicación, no BOE núm. 302 do sábado 17 de decembro de 2022, do extracto da Orde do 30 de novembro de 2022, pola que se convocan para o ano 2022 as axudas para armadores de barcos de eslora total igual ou superior a 12 metros, tendo preferencia para as axudas os armadores de barcos de eslora total igual ou superior a 24 metros, para a adquisición por primeira vez, e instalación de sistemas de seguimento electrónico remoto (REM), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado polo fondo europeo “Next Generation EU”

Serán beneficiarios destas axudas os armadores de buques pesqueiros cunha eslora total igual ou superior aos 12 metros, tendo preferencia os de eslora total igual ou superior aos 20 metros.

O obxectivo desta axuda e impulsar a dixitalización do sector pesqueiro. Dixitalización dos medios para a vixilancia da flota pesqueira.

Será subvencionado o 100 % do coste da adquisición e instalación dos equipos novos de seguimento electrónico remoto, cun limite de 15.000 euros por buque.

 

O prazo de presentación das solicitudes é de 15 dias hábiles a partir da publicación deste extracto no BOE.

Pódese consultar o texto completo da Orde a través do seguinte enlace : https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 664133

BOE-B-2022-39506
Descargar .pdf →