Noticia: PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “EQUIPAMENTOS 2022” NO PORTO DE CELEIRO


Agregada el 24/8/2022, modificada por última vez el 24/8/2022.


                                             

DENOMINACIÓN PROXECTO:   EQUIPAMENTOS CELEIRO 2022

ENTIDADE BENEFICIARIA:  CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:   249.730,00 €

Programa de equipamentos pesqueiros de Galicia 2016-2020

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, DAS LONXAS OU ESTABLECEMENTOS AUTORIZADOS PARA A PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS E DOS LUGARES DE DESEMBARQUE, PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA

PROCEDEMENTO: PE209G – ANO CONVOCATORIA 2022

 

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

OBXECTIVO 1.4: Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca

MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros

Porcentaxe cofinanciamento da medida: 75 % FEMP25 % Comunidade Autónoma de Galicia

Máquina barredora karcher
Descargar .jpg →
Máquina barredora karcher1
Descargar .jpg →