Noticia: “MARIÑEIROS POR UN DÍA: O MAR NUN CLIC” (GALP1-164)


Agregada el 10/1/2022, modificada por última vez el 10/1/2022.


Xunto achegamos as distintas resolucións da Consellería do Mar polas cales se concederon subvencións en efectivo, minoracións, modificacións e prórrogas ao proxecto denominado MARIÑEIROS POR UN DÍA: O MAR NUN CLIC (GALP-1-164) a Confraría de Pescadores de Celeiro, o cal tiña por obxetivo "o fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior, dependentes da pesca e a acuicultura, incluindo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores de economía marítiima". "Así como o fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluido o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo"

data: 23/07/2020

Resolución da Consellería do Mar pola que se concede unha axuda ao aberio das estratexias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" (GALP1-164) presentado pola confraría de pescadores de Celeiro.

data: 01/04/2021

Resolución de minoración do pagamento da axuda concedida a Confraría de Celeiro polo proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" 

data: 23/06/2021

Resolución de modificación e minoración da axuda concedida ao proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" (GAL1-164) presentado pola Confraría de Celeiro ao abeiro das estratrexias de desenvolvemento local participativo.

data: 29/07/2021

Resolución pola que se aproba a prórroga do prazo de execución e xustificación do proxecto "Mariñeiros por un día: O mar nun clic" (GAL1-164) presentado pola Confraría de Pescadores Celeiro. A prórroga concedeuse ata o 20 de decembro de 2021

 

01.04.2021 Resolución de minoración da axuda GALP-1-164
Descargar .pdf →
23.06.2021 Resolución de modificación e minoración da axuda GALP-1-164
Descargar .pdf →
23.07.2020 Resolución axuda GALP-1-164
Descargar .pdf →
29.07.2021 Resolución da prórroga de execución e xustificación do proxectdo GALP-1-164
Descargar .pdf →