Noticia: Concesión dunha axuda, cofinanciada polo FEMP, de proxectos colectivos presentados polas confrarías de Celeiro e O Vicedo.


Agregada el 06/11/2021, modificada por última vez el 06/11/2021.


A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, por delegación da conselleira do Mar, ditou resolución no procedemento PE209C 2021F,

RESOLUCIÓN:

Concesión dunha axuda, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, a Confraría de Pescadores "Santiago Apóstolo" de Celeiro, co proxecto denominado: Coxestión nos ámbitos territoriais das Confrarías de Celeiro e O Vicedo. Expediente: PE209C-2021F-043, por un importe total de 121.109,01 €, dos cales o 75%  foi cofinanciado polo FEMP, e o 25% pola Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN PROX. COLECTIVO 21 A 23 VIXILANCIA E BIÓLOGA
Descargar .pdf →