Noticia: RESOLUCIÓN DE AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO: "ACTUACIÓN NAVE DE REDES CELEIRO"


Agregada el 02/11/2021, modificada por última vez el 02/11/2021.


          

 

02/NOVIEMBRE/2021

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ACTUACIÓNS NAVE DE REDES CELEIRO” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SANTIAGO APÓSTOL DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP)

 

02/NOVIEMBRE/2021

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ACTUACIÓNS NAVE DE REDES CELEIRO” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SANTIAGO APÓSTOL DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP)

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) OBXECTIVO 1.4: Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros Porcentaxe cofinanciamento medida: 75 % FEMP – 25 % Comunidade Autónoma de Galicia

 

Denominación: ACTUACIÓNS NAVE DE REDES CELEIRO
 
Nº EXPEDIENTE: PE209G-2021/08
 
Identificación:
- Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001
- Prioridade 1
- O.E 1.d) Fomento da Competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo.
- Medida 1.4.9- Portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros.
 
Convocatoria: Convocatoria 2021 ao abeiro da Orde do 23 de xullo de 2021
Organismo Intermedio Xestión: Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Obxecto: Mellorar a seguridade e as condicións de traballo das persoas
 
Plan financeiro
 
Importe total do proxecto: 34.845,00 €
 
Importe total subvencionable: 34.845,00 €
Porcentaxe da subvención: 100%
Importe da subvención concedida: 34.845,00 €
 
Importe público: - FEMP (75%): 26.133,75 €,   - Comunidad Autónoma (25%): 8.711,25 €
 
Importe privado: 0 €
 
Conceptos subvencionables
 
Concepto: ADQUISICIÓN CARRETILLA ELEVADORA
Importe orzamentado: 34.845,00 €
Importe subvencionado: 34.845,00 €
 
 
 
Ampliación plazo de execución.
Descargar .pdf →
Resolución DOG nº 35, 21 de febreiro 2022
Descargar .pdf →
RESOLUCIÓN NAVE REDES
Descargar .pdf →