Noticia: PROXECTO COLECTIVO “MELLORAS DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, CELEIRO 2021 ”


Agregada el 30/8/2021, modificada por última vez el 30/8/2021.


                              

 

13/ENERO/2022

ACHEGAMOS A RESOLUCIÓN POLA QUE SE AMPLIA O PRZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO "MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, CELEIRO 2021" PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO.

 

 

30/AGOSTO/2021

XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, CELEIRO 2021” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO.

 

Ampliación plazo de execución
Descargar .pdf →
RESOLUCIÓN CARRETILLAS
Descargar .pdf →