Noticia: PROXECTO COLECTIVO “LIMPEZA PEIRAO SUR ”


Agregada el 30/8/2021, modificada por última vez el 30/8/2021.


XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “LIMPEZA PEIRAO SUR” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO

 

RESOLUCIÓN HIDROLIMPADORAS
Descargar .pdf →