Noticia: Plan experimental para a xestión da nécora e camarón para 2021-2023


Agregada el 12/6/2021, modificada por última vez el 12/6/2021.


Achegamos a Resolución pola que se aproba o plan experimental para a xestión da pesca da nécora con nasa para nécora e camarón en augas competencia da comunidade autónoma galega.

O plan terá vixencia dende o 1 de xullo de 2021 ata o 30 de xuño de 2023.
 
Os períodos de veda para a nécora é o establecido na Orde do 21 de decembro de 2020 pola que se aproba o plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023.
Plan Nécora+Camarón 2021-2023
Descargar .pdf →