Noticia: Alegacións ao borrador do Real Decreto de Ordenación de la Flota Pesquera


Agregada el 22/4/2021, modificada por última vez el 22/4/2021.


Unha vez analizadas as alegacións recibidas das confrarías de pescadores con respecto ao borrador do “asunto” elaborado polo Ministerio de Agricultura,, Pesca e Alimentación, as Federacións Provinciais e esta Federación elaborou un documento conxunto de alegacións que se remiten ao Ministerio en tempo e forma.
 
Remitimos copia ás confrarías de pescadores das alegacións presentadas para o seu coñecemento.
 
 
Alegaciones proyecto RD Ordenacion flota 2021
Descargar .pdf →