Noticia: Borrador ordenación da sardiña 2021


Agregada el 20/4/2021, modificada por última vez el 20/4/2021.


Xuntamos o Borrador da RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Pesca. Pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira da sardiña ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e IXa.
 
• Establecese a apertura da pesqueira de sardiña as 0:00 horas do día 3 de maio.
 
• Establecese o final pesqueira a partir das 0:00 do 1 de novembro.
 
• Para a campaña 2021 limítanse as capturas totais para a flota española 7.193.000 quilos.
 
• As cantidades entre as flotas distribúese da seguinte maneira
  - Xeito 184.860 quilos.
  - Cerco, racú e piobardeira CNW 4.204.883 quilos
 
• Para a flota de cerco, racú e piobardeira censada no CNW establécense os seguintes topes de captura
  - Do 3 de maio ao 31 de maio 1.000 quilos buque/día.
  - A partir do 1 de xuño 1.500 quilos buque/día
 
• Continuarase co programa de observadores científicos a bordo.
 
Poderanse enviar alegacións o citado borrador ata o 26 de abril as 14:00 horas.
Borrador Resolucion apertura sardina 2021 (002)
Descargar .docx →