Noticia: Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, pola que se regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social


Agregada el 06/3/2021, modificada por última vez el 06/3/2021.


Se remite copia da Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, pola que se regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social.

Esta disposición foi  publicada no B.O.E. nº 55 do 5 de marzo de 2021 e na mesma se establece a relación de materias e trámites susceptibles de apoderamento, o modelo de poder ( anexo I) , a duración máxima  etc..

Na disposición adicional primeira se indica que a representación no ámbito do  sistema DEA terá a súa propia normativa co que non lle afecta esta orde.

Orden ISM 189 2021 Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social.
Descargar .pdf →