Noticia: Borrador de modificación de cuotas iniciales para el año 2021


Agregada el 22/2/2021, modificada por última vez el 22/2/2021.


Xuntamos o borrador da Secretaría Xeral de Pesca polo que se modifica a Resolución do 15 de xaneiro de 2021 , da Secretaría Xeral de Pesca pola que se establecen as cotas iniciais para 2021 dispoñibles por modalidade ou censo para as distintas especies contempladas nos plans de xestión dos buques censados nos caladoiros nacionais do Cantábrico e Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en augas de Portugal. (Na Circular 14-2021 do 18 de xaneiro xa informamos da Resolución do 15 de xaneiro de 2021)
 
A única modificación que se introduce neste borrador con respecto a Resolución do 15 de xaneiro de 2021 e referida a cota inicial de xarda (stock MAC/8C3411) que aumenta.
 
No anexo I do citado borrador publícanse as cotas iniciais provisionais por modalidade.
 
O prazo para presentar observacións remata o 25 de febreiro as 12:00 horas.
Borrador_MODIFICACIÓN Resolución reparto cuotas iniciales provisionales POR MODALIDADES 2021 18022021
Descargar .pdf →