Noticia: Orden do 11 de xaneiro de 2021 de axudas para a recollida de residuos mariños.


Agregada el 03/2/2021, modificada por última vez el 03/2/2021.


Publicouse no DOGA a orde do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F).

Orden do 11 de xaneiro de 2021
Descargar .pdf →