Noticia: PROXECTO COLECTIVO “SEGURANZA NO TRABALLO EN CELEIRO”


Agregada el 29/7/2020, modificada por última vez el 29/7/2020.


XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO

“SEGURANZA NO TRABALLO EN CELEIRO” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820)

PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA SEGURIDADE E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE DOS

PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP). 

RESOLUCIÓN GUINDASTRE
Descargar .pdf →