Noticia: PROXECTO COLECTIVO “EQUIPAMENTO HIDROLIMPEZA ”


Agregada el 29/7/2020, modificada por última vez el 29/7/2020.


XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO

“EQUIPAMENTO HIDROLIMPEZA ” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA SEGURIDADE E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE DOS PRODUTOS

DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP).

Equipamento hidrolimpeza
Descargar .pdf →
RESOLUCIÓN HIDROLIMPADORA
Descargar .pdf →