Noticia: Borrador Resolución Anchoa zona 8 Cantábrico Noroeste


Agregada el 14/2/2020, modificada por última vez el 14/2/2020.


Xuntamos o borrador da Resolución da Secretaría Xeral de Pesca, polo que se establecen medidas de ordenaciónda pesqueira
da anchoa (Engraulis encrasicolus) na zona CIEM VIII en 2020.
 
- As normas esta resolución son de aplicación as embarcacións censadas na modalidade de cerco do Cantábrico e Noroeste.
- A pesqueira finalizará as 00:00 horas do 30 de novembro
- Establécense os seguintes topes de captura e desembarco:
Durante o primeiro semestre
• 10.000 Kg. Buque/día para as embarcacións de mais de 120 Gts ou que teñan enrolados 12 ou máis tripulantes.
• 8.000 Kg. Buque/día para as demais embarcacións.
 
Durante o segundo semestre do 1 de xullo o 30 de novembro os topes de capturas serán o 45% dos topes asignados para o
primeiro semestre, e dicir 4.500 e 3.600 kg/barco/día respectivamente.
 
- O consumo da cota da que dispoñe España realizarase asignando para o primeiro semestre o 90 % e o 10 % para o segundo
semestre. No caso de que non se consuma totalmente a cota asignada para o primeiro semestre o sobrante pasará a
incrementar a cota do segundo semestre.
Borrador Vs1 Resolución ANCHOA VIII CNW 2020 (15 ene 20)
Descargar .pdf →