Noticia: Proxecto colectivo de modernización das infraestructuras do porto pesqueiro de Celeiro


Agregada el 08/11/2019, modificada por última vez el 08/11/2019.


Mediante Resolución da Consellería do Mar de data 21 de maio de 2019, concedeuselle a Confraría de Pescadores de Celeiro unha

axuda para o proxecto "EQUIPAMENTO DO SECTOR PESQUEIRO DE CELEIRO", co obxeto de modernizar as infraestructuras dos

portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos

productos desembarcados.

 

Co obxeto de "mellorar os productos da pesca", está financiado pola Comunidade Autónoma de Galicia nun 25%, e o 75% do Fondo

Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP - UE)

Resolución da Conselleria do Mar
Descargar .pdf →