Noticia: Regulamento delegado, Plan de descartes 2019-2021


Agregada el 24/12/2018, modificada por última vez el 24/12/2018.


Xuntamos o Regulamento Delegado 2018/2033 da Comisión, do 18 de outubro de 2018, polo que se establece un plan de descartes para determinadas pesqueiras demersales en augas suroccidentales para o período 2019-2021, e que foi publicado no DOUE no día de hoxe (pódese acceder a dito regulamento a través do seguinte enlance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2033&from=ES).
 
Nas zonas CIEM 8, 9 e 10 a obriga de desembarque aplicarase para as especies demersales en conformidade con este Regulamento.
 
No mesmo figuran as exencións relativas a capacidade de supervivencia para a cigala nas subzonas 8 e 9 capturada con artes de arrastre, para as raias nas subzonas 8 e 9 capturadas con calquera arte e para o ollomol capturado con “voraceras” na división 9a.
 
Así mesmo detallanse as exencións por minimis.
Reglamento Delegado UE 2033 2018 de la Comisión por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en SWW para 2019 2021
Descargar .pdf →