Noticia: Proyecto de Decreto de Inspección Ambiental de Galicia


Agregada el 05/6/2018, modificada por última vez el 05/6/2018.


Xuntamos o proxecto de Decreto de inspección ambiental de Galicia.
 
Este Decreto ten como obxectivo o desenvolvemento do réxime xurídico da inspección ambiental respecto as instalacións e as actividades que se desenvolvan en Galicia.
As funcións da inspección ambiental consisten no control e vixilancia daquelas actividades e instalacións susceptibles de afectar negativamente ao medio ambiente, comprobando que estas se adecúan a normativa ambiental.
 
Existe un prazo de 15 dias hábiles, a contar dende o día de hoxe, para presentar alegacións.
81-2018 DECRETO INSPECCIÓN AMBIENTAL
Descargar .pdf →