Noticia: Axudas para a recollida de lixo.


Agregada el 08/2/2021, modificada por última vez el 08/2/2021.


Informamos da publicación no DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021, da ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F).

Pódese acceder a mesma a través do seguinte enlace : https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210203/AnuncioG0427-140121-0001_gl.pdf

Axudas Recollida Lixo
Descargar .pdf →