Noticia: Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para TRIPULANTES


Agregada el 07/2/2018, modificada por última vez el 07/2/2018.


ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.
Axudas para investimentos a pesca sustentable para tripulantes
Descargar .pdf →