Noticia: Resolución por la que se distribuyen cuotas individuales para la flota de arrastre de fondo CNW


Agregada el 14/3/2019, modificada por última vez el 14/3/2019.


A continuación xuntamos a Resolución, da Secretaría Xeral de Pesca do 11 de marzo de 2019, pola que se establecen as posibilidades de pesca individuais así como cotas individuais de pesca para o ano 2019 dos buques censados na modalidade de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2019 no caladoiro Cantábrico e Noroeste.
 
No anexo I da resolución figura o censo de buques pesqueiros de arrastre de fondo censados no Caladoiro Cantábrico e Noroeste que poden faenar en dito caladoiro durante o ano 2019 así coma as posibilidades de pesca individuais da cada un de eles.
 
No anexo II publícanse as cotas individuais iniciais para o ano 2019 de cada buque, en base as posibilidades de pesca asignadas a España, das especies repartidas.
 
Aqueles buques que dispoñan de menos do 0,5 do total das posibilidades de pesca da modalidade terán que abandonar a pesqueira, autorizándose a súa volta a mesma no caso de que consigan reunir mediante transferencias a lo menos ese 0,5 do total das posibilidades de pesca da modalidade
BOE Cuotas arrastre
Descargar .pdf →
Resolución 11 de marzo ARRASTRE FONDO CNW 2019
Descargar .pdf →