Noticia: Resolución de Redistribución de Cuotas conforme a la Orden AAA/2534/2015


Agregada el 09/10/2018, modificada por última vez el 09/10/2018.


Remitimos a Resolución do 8 de outubro de 2018 da Secretaría Xeral de Pesca pola que se establecen as redistribucións de cotas conforme a orde AAA/2534/2015, do 17 de novembro, pola que se establece un plan de xestión para os buques dos censos do caladoiro nacional do Cantábrico e Noroeste.
 
Unha vez analizados os consumos e constatados os sobrantes, e en base os consumos da presente campaña dos censos que poderían utilizar as cotas e as súas necesidades, considéranse elixibles para poder utilizar as cotas sobrantes os seguinte por cada especie:
 
Pescada sur: Censos de volanta CNW (451.074 Kg) palangre de fondo CNW (222.171 Kg)
 
Xurelo zona VIIIc : Censo de cerco CNW (4.007.020 Kg) e outros censos distintos do arrastre e o cerco no CNW (378.021 Kg)
 
Xurelo zona IXa: Censo do cerco CNW (4.111.125 Kg)
 
As cantidades que corresponden por censo e embarcación pódense consultar nos diferentes anexos da citada resolución
Resolucion 8 octubre REDISTRIBUCION 2018
Descargar .pdf →