Noticia: PLAN DE XESTIÓN E RECUPERACIÓN DA SARDIÑA


Agregada el 06/6/2018, modificada por última vez el 06/6/2018.


Para a súa información comunicamos a publicación no B.O.E. da Orde APM/605/2018, de 1 de xuño, pola que se establece un plan de xestión e recuperación para a sardiña (Sardina pilchardus) das augas ibéricas (VIIIC e IXA) do Consello Internacional para a Exploración do Mar.
 
A Orde entra en vigor ó día seguinte da súa publicación no BOE e surtirá efectos dende o 27 de abril de 2018.
86-2018 PUBLICACIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN DA SARDIÑA
Descargar .pdf →