Noticia: Bases Reguladoras para a concesión de Axudas para proxectos de desenvolvemento sustentable das zonas de pesca (EDLP)


Agregada el 17/8/2021, modificada por última vez el 17/8/2021.


Achegamos o extracto e máila Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021 (código de procedemento PE155A).

extracto orden03082021
Descargar .pdf →
orden 03082021grupo accion costera
Descargar .pdf →