Noticia: Vacinacións das tripulacións das embarcacións que teñen pensado ir a costeira do bonito


Agregada el 31/5/2021, modificada por última vez el 31/5/2021.


Motivado pola solicitude da información das embarcacións que teñen pensado realizar a costeira do bonito e, na medida do posible sexan vacunados antes, xunto o excell e as instrucción remitidas por Vicente Prieto (Director Provincial del ISM en Lugo),  para enviar a tripulación das embarcacións que en cada confraría teñen constancia das embarcacións que realizarán a costeira do bonito.

DATOS VACUNACIÓN TRIPULANTES
Descargar .xlsx →
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR CORRECTAMENTE LAS LISTAS DE VACUNACIÓN_v2
Descargar .docx →