Noticia: Resolución ordenación Anchoa zona VIII.C


Agregada el 03/3/2018, modificada por última vez el 03/3/2018.


Resumo da Resolución da Secretaría General de Pesca pola que se establecen medidas de ordenación da pesquería da anchoa (Engraulis encrasicolus) na zona CIEM VIII para 2018.
 
Estas normas son de aplicación para os barcos de cerco do Cantábrico Noroeste
 
- A pesqueira desenrolarase entre o 1 de marzo e o 30 de novembro de 2018
 
- Topes máximos diarios de desembarque diferenciados entre o 1º e 2º semestres:
  • 1º semestre: 10.000 kg/buque/día para embarcacións con máis de 120 GTs ou para as que teñan 12 ou máis tripulantes enrolados. Para o resto de embarcacións: 8.000 kg/buque/día
  • 2º semestre: do 1 de xullo ao 30 de novembro: topes de 7.500 e 6.000 kg respectivamente para cada un dos 2 grupos de buques definidos anteriormente.
 
- Distribución de cota: 90% para o 1º semestre e 10% para o 2º semestre