Noticia: Resolución ordenación de la XARDA


Agregada el 21/1/2021, modificada por última vez el 21/1/2021.


Xuntamos a Resolución do 15 de xaneiro de 2021 , da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira da xarda (Scomber scombrus) das zonas VIIIc e IXa para os buques da flota “outras artes distintas ó arrastre e cerco” do caladoiro Cantábrico Noroeste.
 
- Establecese o inicio da pesqueira para a campaña 2021 a partir das 00:00 horas do día 1 de xaneiro, unicamente para as capturas accesorias.
 
- As capturas computarán contra a cota anual provincial.
 
- Todos os barcos censados en outras artes distintas ao arrastre e cerco terán acceso a pesqueira.
 
- A pesqueira dirixida permanecerá prohibida mentres non se acade un acordo para xestión das cotas. O seu inicio e as condicións para o seu desenrolo serán determinadas para cada provincia, mediante resolución da Secretaría Xeral de Pesca.
 
- A captura de mais de un 20 % de xarda respecto ó total das capturas en calquera marea considerarase coma pesca dirixida.