Noticia: Publicación de Ordes de axudas para as Confrarías de Pescadores


Agregada el 14/2/2020, modificada por última vez el 14/2/2020.


Xuntamos vía e-mail as ordes que a seguir se relatan publicadas no día de hoxe no DOGA e que resultan moi IMPORTANTES
para as confrarías de pescadores por considerarse entidades beneficiarias das mesmas.
 
ORDE de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a
produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto.
 
ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo FEMP, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sostibles mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto
 
 
Axudas mellora produtividade bancos marisqueiros
Descargar .pdf →
Axudas recollida lixo
Descargar .pdf →