Noticia: Creación de escolas infantís 0-3 no marco do programa Feder Galicia 2014-2020


Agregada el 27/8/2019, modificada por última vez el 27/8/2019.


Para o seu coñecemento e información, achégaselles, no arquivo que se xunta, á Orde do 19 de xullo de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión de axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento BS403D).

Guarderías 0-3
Descargar .pdf →