Noticia: Establecemento dunha canle de VHF para a comunicación entre as embarcacións de baixura da Mariña


Agregada el 23/7/2019, modificada por última vez el 23/7/2019.


Con motivo da solicitude por parte da Federacion Provincial de Confrarias de Pescadores de lugo a
Capitania Maritima de Burela, para unha reunión entre o Capitan Maritimo e o Presidente da devandita
Federación motivada pola problematica xurdida a conta da canle de comunicación do WHF numero 10
que, tradicionalmente estaba sendo utilizado pola baixura da zona para comunicarse entre si, e debido a
instalación dun repetidor na empresa ALCOA S,A, esta canle está sendo utilizada por Coruña Trafico.
 
Reunidos o Capitan Maritima de Burela, D. Fernando Otero Alonso, e o Presidente da Federación
Provincial de Confrarias de Pescadores de lugo, D. Basilio Otero Rodriguez, acórdase destinar a canle
numero 8 para o uso de comunicacion entre as embarcacións dedicadas a pesca profesional
(lista 3ª) de baixura.