Noticia: Proyecto de Orden para la implementación de la obligación de desembarco


Agregada el 20/11/2018, modificada por última vez el 20/11/2018.


Como xa sabedes a partir do día 01 de xaneiro de 2018 entra en vigor a obrigación de traer a porto todas as capturas de especies sometidas a TACs.
Esta obriga afecta a todas as embarcacións.
 
Co fin de adaptarse a esta situación, e fixar a forma en como se van a aplicar as exencións e a flexibilidade no uso das cotas e para que o sector saiba como se debe traballar dende o primeiro día, dende o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación están a traballar modificando a normativa necesaria.
 
Xuntamos o “Proxecto de Orde pola que se reparten determinadas especies compartidas entre distintos caladoiros e se modifican certos aspectos das distintas ordes que regulan as actividade pesqueira en augas españolas e europeas” e o “Proxecto de orde polo que se fixan normas para a aplicación das exencións á obrigación de desembarque e para a mellora na selectividade das artes”.
orden aplicación exenciones descartes
Descargar .pdf →